ม33รอได้เลย!! ม33เรารักกัน รับเงินงวดแรก 1,000 บาท ผ่านเป๋าตัง วันจันทร์ที่ 22 มีนาคมนี้

ม33เรารักกัน รับเงินงวดแรก 22 มีนาคมนี้ โดยจะโอนเงิน เข้าสู่ระบบ จำนวน 1,000 บาท ก่อนจะมีการโอนเงินในทุกสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์

โครงการ ม33 เรารักกัน โดยสนับสนุนเงิน 4,000 บาทจากรัฐบาล มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ประมาณ 9.2 ล้านคน ด้วยการจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

กระบวนการในการช่วยเหลือครั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคมนี้64 จะเป็นวันแรกที่จะมีเงินโอนเข้าสู่ระบบ แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจะมีการโอนเงินในทุกสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์

ได้เงินวันไหน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท
วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท

cr : ข่าวสด


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ