ปรับปรุงองค์กร!! นัดถกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ 1 ตุลาคมนี้ หลังมีความเห็นต่างหลายจุด

เรียกประชุมกมธ.ร่างพ.ร.บ.ตำรวจ 1 ตุลาคมนี้ หลังเห็นต่างหลายจุด ทั้งเรื่องก.ตร. เรื่องกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ให้อำนาจนายกแต่งตั้งต่างจากหน่วยอื่น

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐได้นัดประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ ที่รัฐสภา ครั้งที่ 13 ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

โดยกำหนดวาระพิจารณารางานของอนุกรรมาธิการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้กมธ. ฯ มีความเห็นกรณีดังกล่าวเป็น 2 ทาง โดยแนวทางแรกมองว่า ควรแก้ไข ก.ตร. เพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการตำรวจ

ส่วนแนวทางที่สอง ส่วนหนึ่งมองว่าควรกำหนดไว้เฉพาะคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเท่านั้น จึงให้อนุกรรมาธิการฯ พิจารณาประเด็นดังกล่าวก่อนนำเสนอ

ทั้งนี้ในร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) โดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง ทำให้ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าการให้อำนาจดังกล่าวกับนายกฯ นั้นแตกต่างจากการตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของส่วนราชการอื่น

ขณะที่การแก้ไขคุณสมบัติกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ที่กำหนดเกณฑ์อายุตั้งแต่ 45 ปีแต่ไม่เกิน 75 ปี จะเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ที่เคยรับราชการ ทั้งนี้มีข้อเสนอให้ ก.พ.ค.ตร. เพิ่มผู้เคยเป็นผู้สอนในวิชาสื่อสารมวลชนจะเหมาะสมหรือไม่ จากเดิมที่ร่างกฎหมายกำหนดให้มีเฉพาะสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เท่านั้น

สำหรับความคืบหน้าการพิจารณาครั้งล่าสุด ที่ประชุมผ่านการพิจารณาแล้ว 27 มาตรา จากจำนวนมาตราทั้งสิ้น 172 มาตรา

cr : khaosod


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ