ปรับจริง!! ตำรวจเตรียมปรับค่าควันดำเพิ่ม ห้ามเกินร้อยละ 30 เริ่ม 13 เมษายน 65

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมให้ตำรวจปรับค่าควันดำเพิ่ม หลังเกิดปัญหาฝุ่น pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยให้รถยนต์ห้ามเกินร้อยละ 30 เริ่ม 13 เมษายน 65

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย กรมการขนส่งทางบก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ กองบังคับการตำรวจจราจร พื้นที่ตรวจจับห้ามใช้รถที่มีควันดำ บริเวณถนนพระราม 2 เนื่องจากในห้วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมีนาคมของทุกปี พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก มักเกิดปัญหาฝุ่น pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

โดยสาเหตุหลักมาจากยานยนต์ จึงต้องวางมาตรการคุมเข้มต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มจุดตรวจวัดควันดำ บังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีการตั้งจุดตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้งขาเข้า ขาออก จำนวน 20 จุด ในกรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครจะมีจุดตรวจจับ 15 จังหวัด และเพิ่มจุดตรวจให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ที่ผ่านมามาตรฐานตามกฎหมายของควันดำเกินกำหนด คือ ห้ามเกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยระบบความทึบแสง หรือ ห้ามเกินร้อยละ 50 หากตรวจวัดด้วยกระดาษกรอง แต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจะปรับมาตรฐานค่าควันดำเกินมาตรฐานใหม่ให้เข้มข้นขึ้น คือ หากตรวจวัดด้วยระบบความทึบแสงห้ามเกินร้อยละ 30 และตรวจวัดด้วยกระดาษกริงห้ามเกินร้อยละ 40 ส่วนภาพรวมของการตรวจ จับ ปรับรถควันดำในปี 2564 เฉพาะกรุงเทพมหานครตรวจจับไปแล้ว 211,560 คัน มีรถแก้ไขพร้อมขอยกเลิกคำสั่งห้ามใช้รถ 1,589 คัน

cr : The Reporters


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ