ประกันสังคมเฮ!! ขยายกรอบลดเงินสมทบประกันสังคม ต่ออีก 3 เดือน

ครม. ขยายกรอบเวลาลดอัตราเงินสมทบประกันเงินประกันสังคม เพิ่ม 3 เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2564 ช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด

จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ในส่วนผู้ประกันตนตาม ม.39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมบทจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ลดลงเหลือ 235 บาท /เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 64 เป็นต้นไป

“สำหรับการลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 64 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็น 10,721 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลงเป็น 9,629 ล้านบาท ส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 945 – 1,575 บาทต่อคน และนายจ้าง มีสภาพคล่องขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้” นายธนกร ฯ กล่าว

cr : ประชาชาติธุรกิจ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ