ทำได้แน่นอน!! 7 ข้อ อ่านหนังสืออย่างไรให้จำได้เร็ว

หลายท่านกำลังเตรียมสอบ แต่อ่านที่ไรไม่รู้รู้ซักที่ เราจะมาแนะนำ  7 ข้อ อ่านหนังสืออย่างไรให้จำได้เร็ว

1.ศึกษาหลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ให้เข้าใจและจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ประกาศ
2.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ควรศึกษาโดยวิธีฝึกทำข้อสอบ ดูเฉลยและทำความเข้าใจ ติดตามข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
3.เรื่องไหนที่ยากควรสรุปมายแมปและทบทวนมากกว่าเรื่องอื่น ๆ
4.วิชาการศึกษา ควรศึกษาเป็นเรื่องๆ จากหลายๆแหล่งข้อมูล ทำจุดสังเกตไว้ในหนังสือ หรือสรุปเนื้อหาไว้ในสมุดบันทึก และติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน
5.วิชาเอกหรือวิชาเฉพาะวุฒิ ควรศึกษาในสองลักษณะ คือ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนวิชานั้นและเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ ในประเด็นสำคัญ สรุปและบันทึกสาระสำคัญเอาไว้ ฝึกทำข้อสอบวิชานั้น ๆ
6.ควรวางแผนในการศึกษาหรืออ่านหนังสือทั้งในเรื่องสถานที่ เวลา เนื้อหาวิชาตามความถนัดและความสะดวกของตนเอง เวลาที่เหมาะสำหรับอ่านหนังสือที่บ้านควรจะเป็นตอนเช้าประมาณ 03.00 -06.00 น.
7.นอกจากการศึกษาเอกสารแล้วสื่อเอกสารอย่างอื่นก็เป็นสิ่งจำเป็น เช่น การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน การสอบถามหรือปรึกษากับครู อาจารย์ หรือผู้รู้ฯ การเข้ารับการอบรมสัมมนา(ติวสอบฯ) เป็นสิ่งจำ เป็น เพื่อรู้ความ เคลื่อนไหวปัจจุบัน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ