ดูได้ที่นี่!! เช็กสิทธิ SMEs รับ 3 พันบาทต่อหัว 3 เดือน รับสูงสุดเดือนละ 6 แสน

การจ่ายเงินให้นายจ้างในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน ต่อลูกจ้าง 1 คน จำนวนลูกจ้างสูงสุด 200 คน เท่ากับว่านายจ้างจะได้รับเงินสูงสุดถึง 6 แสนบาทต่อเดือนตามมาตรการนี้

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน

– เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 สถานะ active
– มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
– นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ (หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น
– กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5
– นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

วิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

– ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th
– แนบไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิด 2MB) ของสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (นิติบุคคล)/สำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)
– กรณีมอบอำนาจแนบไฟล์รูปภาพของสำเนาหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

เช็กสิทธิและรับเงินได้เมื่อไหร่ ?

สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564 (หลังลงทะเบียน 5 วันทำการ)
กรณีได้รับสิทธิตามเงื่อนไขและไม่ได้อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ จะได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน คือ 30 พฤศจิกายน 2564, 30 ธันวาคม 2564 และ 31 มกราคม 2565

ลงทะเบียนและเช็คสิทธิ์ได้ที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ