จราจรงานเข้า!! ตร.จราจรอดได้เงินรางวัลแล้ว ถ้าจับผ่านกล้อง-เว้นซึ่งหน้า

ประกาศกฎจราจรใหม่ ใครทำผิดกฎหมายจราจรแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้ต้องไปเสียค่าปรับ ทางตร.จราจรจะไม่ได้รับเงินรางวัลอีกแล้ว เหตุต้องหัก 95% ไว้ใช้จ่ายงานด้านการจราจรเท่านั้น เว้นแต่กระทำผิดซึ่งหน้า ยังได้เงินรางวัลเหมือนเดิม

โลกออนไลน์แชร์ภาพและข้อความจากเฟซบุ๊ก “คุยเรื่องจราจรกับเอกรักษ์” ซึ่งเป็นของ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะคณะทำงานแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ด้วยกล้องตรวจจับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะไม่สามารถเบิกเงินรางวัลได้แล้ว เนื่องจากมีข้อบังคับและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับกรณีจับกุมผู้กระทำความผิดด้วยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำเงินดังกล่าวมาใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานจราจรในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉกเช่นเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้เป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมได้ ส่วนการจับกุมในความผิดซึ่งหน้ายังคงมีการเบิกจ่ายเงินรางวัลเช่นเดิม เพราะฉะนั้น ความผิดขับรถเร็ว ฝ่าไฟแดง แซงเส้นทึบ ฯลฯ ที่เป็นใบสั่งทางไปรษณีย์จากกล้องตรวจจับ ตำรวจจราจรไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ได้รับเงินรางวัลแล้ว

สำหรับรูปภาพที่ปรากฏนั้นเป็นหนังสือของ นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ส่งหนังสือถึงผบ.ตร. เรื่อง ขออนุมัติหักเงินค่าปรับไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจราจร

cr : dailynews


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ