งดไปก่อน!! ผู้ว่าฯชลบุรี ยกเลิกคำสั่งตั้งด่านออกไปก่อน เหตุ จนท.ติดเชื้อโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งตั้งด่านคัดกรองโควิดออกไปก่อน เหตุ จนท.ติดเชื้อโควิด-19

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดชลบุรี ยกเลิกชุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโรคโควิด-19 เนื่องจากพบว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง และยังตรวจพบพนักงานเจ้าหน้าที่มีการติดเชื้อเป็นระยะ ทำให้การตั้งจุดตรวจอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนได้

ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีข้อสั่งการในกรณีการงดเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของประชาชน โดยให้หลีกเสี่ยงมาตรการตั้งจุดตรวจที่มีการสัมผัส การติดต่อทางกายภาพหรือการขอเอกสารรับรองความจำเป็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ของโรค

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ จ.ชลบุรี และเป็นไปตามข้อสั่งการ ศบค.มท.จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้ยกเลิกชุดตรวจควบคุมการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

cr : naewna


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ