ข่าวดีสำหรับลูกจ้างท้องถิ่น!! ลูกจ้างท้องถิ่น เตรียมบรรจุโดยการคัดเลือก ไม่ต้องสอบแข่งขัน

ลูกจ้างท้องถิ่น เตรียมบรรจุโดยการคัดเลือก ไม่ต้องสอบแข่งขัน

นายสุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu ได้โพสต์ หนังสือของ สำนัก ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 ลงเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนี้


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ