รับมือ PM 2.5!! ขอนแก่นตั้งด่านตรวจคุมเข้มรถควันดำ จับปรับห้ามใช้30วัน

ขอนแก่นจัดการตั้งด่านตรวจ4มุมเมืองคุมเข้ม รถควันดำ จับปรับ-ตีตราห้ามใช้30วัน ย้ำห้ามการเผาไร่อ้อย หรือซังข้าวเด็ดขาด เพื่อรับมือกับฝุ่นควัน PM 2.5

ที่ด่านตรวจด้านหน้าสวนสาธารณประตูเมือง ริมถ.มิตรภาพ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานในการตรวจวัดควันดำของผู้ใช้รถใช้ถนน ตามาตรการจับ ปรับ จริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ในพื้นที่ เพื่อรับมือและลดปัญหาฝุ่นละออง

โดยเฉพาะกับฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ซึ่งทางจังหวัด ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่น, ขนส่งจังหวัด, ปภ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำหนดตั้งจุดตรวจขึ้น ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่นวันแรกวันนี้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและเข้มข้น ครอบคลุมพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัด ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยวันนี้จุดตรวจคันดำ ที่กำหนดจัดตั้งขึ้นแบบบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ที่บริเวณ ริม ถ.มิตรภาพ หน้าสวนสาธารณะประตูเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สื่อให้เห็นถึงการเอาจริงของหน่วยงานภาครัฐ

ในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย คือ จับ ปรับ จริง ในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน ที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันควบคุมการเกิดมลพิษในระดับพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการเลือกตรวจรถยนต์ในทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุก รถยนต์โดยสารทุกประเภท และรถยนต์ ส่วนบุคคลที่จะต้อเข้ารับการตรวจวัดค่าควันดำ 2 ครั้ง ซึ่งหากตรวจพบว่ามีค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

นอกจากการปรับ ตามข้อกฎหมายแล้วแล้ว เจ้าพนักงานขนส่ง จะทำสัญลักษณ์ไว้ที่บริเวณรถหรือที่เรียกว่าการติดประกาศห้ามใช้รถ เพื่อให้รถคันดังกล่าวได้รับการแก้ไขภายใน 30 วัน จึงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เมื่อการตรวจค่าควันดำของรถแล้วเสร็จตามกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ หากพบว่ามีค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จะติดป้ายเหลืองคือห้ามใช้ชั่วคราวเพื่อให้เจ้าของรถได้นำรถเข้าทำการแก้ไขและเข้ารับการตรวจประเมินอีกครั้งภายใน 30 วัน

และหากยังคงฝ่าฝืนเจ้าพนักงานขนส่งก็จะทำการแจกใบแดง หรือ ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้รถเด็ดขาดที่มีสีแดง ติดตั้งในรถตามระเบียบของกฎหมายทันที อย่างไรก็ตามการตั้งจุดตรวจควันดำ จะดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 มุมเมือง และกระจายไปในพื้นที่ทั้งจังหวัดตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งนอกจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีลมกรรโชกแรงแล้ว ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง เป็นประเด็นหลักที่จังหวัดได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ มีการประเมินสถานการณ์และการกำหนดแผนการรับมืออย่างเข้มงวดทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับการเผาตอข้าวหรือซังข้าว ที่ขณะนี้การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเริ่มแล้วเสร็จ รวมไปถึงการที่จะเข้าช่วงฤดูกาลของการเปิดหีบอ้อย ที่จังหวัดยังคงต้องเน้นย้ำในการห้ามการเผาไร่อ้อย หรือซังข้าวเด็ดขาด

เพราะจะเป็นสาเหตุหลักที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดมลพิษในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตามทุกมาตรการที่จังหวัดได้กำหนดได้มีการประสานงานไปในระดับพื้นที่เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนเกษตรกร และขอความร่วมมือคนขอนแก่นในการร่วมกันควบคุมและลดการเกิดปัญหาฝุ่นละออง ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูแล้งปีหน้า โดยหากพบการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดทันทีเช่นกัน

cr : khaosod


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ