ก.พ. เร่งบรรจุข้าราชการ จำนวน 221,157 อัตรา ลดการว่างงาน

ก.พ. เร่งบรรจุข้าราชการ ลดการว่างงาน ช่วงโควิด ตามมติ ครม. เพื่อลดการว่างงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาว่างานจากหลายสาเหตุ สำนักงาน ก.พ. เร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการ ตามมติ ครม. ล่าสุด โดยจะเพิ่มที่นั่งสอบภาค ก. รีบตรวจและประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2564 เร่งบรรจุคนที่สอบผ่านแล้วและขึ้นบัญชีอยู่ และจะรับสมัครด้วยวิธีอื่นที่มีระเบียบ เช่นผู้พิการ ผู้มีความรู้ความชำนาญสูง นอกจากนี้จะเพิ่มอัตราพนักงานราชการ อีก 219,849 อัตรา รวมกับอัตราเกษียณ 1,308 อัตรา รวมเป็น 221,157 อัตรา โดยจะกระจายตำแหน่งว่างไปยังพื้นที่ต่างๆและใช้วิธีการจ้างที่รวดเร็วมากขึ้น

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ