กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งเลนขวาได้ 100-120 กม./ชม.

กระทรวงคมนาคม ออกกฎหมายใหม่ กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งได้สูงสุด 120 กม./ชม. เลนขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

– รถบรรทุก น้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
– รถโดยสารมีที่นั่งคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
– รถลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.
– รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
– รถจักรยานยนต์ กำลังเครื่องยนต์ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.
– รถโรงเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
– รถโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 100 กม./ชม.
– รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.
– รถอื่นๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.
– รถอื่นๆ หากรถอยู่ในช่องเดินรถขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

หากในทางเดินรถมีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถช้าๆ ให้ลดความเร็วลง และเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร และในกรณีที่ทางเดินรถ หรือช่องเดินรถใด มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าอัตราที่กำหนด ให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้

โหลดแอพได้ที่ : android : มีด่านบอกด้วย V1 : มีด่านบอกด้วย V2 : IOS รถติดบอกด้วย

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ