การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าทำงาน หลายวุฒิ รายละเอียดด้านใน

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าทำงาน หลายวุฒิ รายละเอียดด้านใน

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
1.พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) ​จำนวน 5 อัตรา
2.พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) ​จำนวน 264 อัตรา
3.พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) ​จำนวน 98 อัตรา
4.พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) ​จำนวน 9 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
5.พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​จำนวน 5 อัตรา
6.พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 3 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล
7.วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
8.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 19 อัตรา
9.วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหรการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 1 อัตรา
10.วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ​จำนวน 2 อัตรา
11.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​​จำนวน 28 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
12.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
13.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
14.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 5 อัตรา
15.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​​จำนวน 4 อัตรา

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ตุลาคม 2564


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ