กฎใหม่เพื่อความปลอดภัย!! ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ-ใช้ใบรับรองแพทย์

กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” 400cc ขึ้นไป ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ-ใช้ใบรับรองแพทย์ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 400cc ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด

มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ