Avatar

ไม่ตกงานแน่นอน!! อาชีพแห่งปี 2020 เรียนจบออกมาแล้ว ไม่ตกงานอย่างแน่นอน

หลายจบเรียนจบมาแล้วไม่อยากจะตกงานอย่างแน่นอน เราจะมาแนะนำ 10 อาชีพแห่งปี 2020 เรียนจบออกมาแล้ว ไม่ตกงานอย่างแน่นอน

1.นักการเงิน ด้วยการลงทุนทางการเงินที่มีความซับซ้อน อาชีพนี้จึงต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์มาคำนวน การพยากรณ์ และการประเมิณแนวโน้มได้
2.อาชีพสายสุขภาพ เนื่องจากไทยและอีกหลายประเทศกำลังเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ฉะนั้นความต้องการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลก็จะมากขึ้นเช่นกัน
3.นักวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยความเติบโตอย่างต่อเนื่องของยุค Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภค จึงเป็นอีกสายอาชีพที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการ
4.นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามีมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการแรงงานเฉพาะด้าน ชีววิทยา, เคมี และวิศวกรรม จึงเพิ่มขึ้น
5.วิศวกรคอมพิวเตอร์ เมื่อทุกธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยี อาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการในตลาด เช่น ธนาคาร ก็ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรองรับการทำธุรกรรมการเงินที่ขยายตัว บริษัทขนาดใหญ่ต้องการระบบ network ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ
6.สัตวแพทย์ ในยุคที่คนมีลูกน้อยลง และความนิยมหันมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ฉะนั้นสัตวแพทย์จึงมีแนวโน้มต้องการสูง
7.วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในยุคภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาด รวมไปถึงพลังงานทางเลือกคงไม่มีทางเลือก คงไม่มีสายงานไหนเหมาะจะมาพัฒนาให้โลกเราน่าอยู่เกินกว่านี้อีกแล้ว
8.นักจิตวิทยาบำบัด มีการคาดการณ์ว่าตลาดอาชีพนี้จะโตถึง 41% ในปี 2020 ส่วนสาเหตุก็จะมาจากความเครียด – ความกดดันในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคนในอนาคต
9.นักบริหาร ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกนี้ให้ใกล้กันมากขึ้น ฉะนั้นตำแหน่งนักบริหารจัดการจึงมีความต้องการสูง ซึงนอกจากทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและการวางแผนการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน
10.ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ยุคนี้เป็นยุคที่คนรุ่นใหม่หันมาทำธุรกิจส่วนตัวกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็วบวกกับความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบการทดลองอะไรใหม่ ๆ แต่ธุรกิจจะไปต่ออย่างยั้งยืนแค่ไหน คงต้องอาศัยองค์ความรู้ล้วน ๆ

cr : smartsme

Avatar

เช็คยังไงบ้าง!! เข้าไปเช็คเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ว่าจ่ายไปแล้วเท่าไหร่แล้ว?

หลายคนอยากรู้ว่าเช็คยอดประกันสังคม ว่าเราจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปเท่าไหร่ โดยการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ถ้าเป็นลูกจ้างของบริษัท นายจ้างจะมีหน้าที่ส่งเงินประกันสังคม 10% โดยเป็นส่วนบริษัทอีก 5% แต่ไม่เกิน 750 บาท(ในส่วนของลูกจ้าง) เช่น ถ้าเราได้รับเงินเดือน 16,500 บาท จะโดนหักเงินประกันสังคม 750 บาท (16,500*5%=825บาท แต่กฏหมายให้จ่ายไม่เกิน750บาท) และอีก 750 บาท เป็นในส่วนของนายจ้าง สรุปคือนายจ้างจะส่งเงินสมทบให้เราจำนวน 1,500 บาท ในเดือนนั้นอีกด้วย

โดยวิธีการเข้าเช็คว่าแต่ละเดือนคุณส่งเงินประกันสังคมไปเท่าไหร่ เข้าไปเช็คดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม และเข้าสู่ระบบสมาชิก https://www.sso.go.th/wpr/main/login
-ทำการใส่ (รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน)
*หากใครยังไม่เป็นสมาชิก ต้องสมัครก่อนนะครับ

2.เข้าไปที่เมนู >> ข้อมูลผู้ประกันตน โดยระบบจะแจ้งชื่อและข้อมูลของเราและสามารถเลือกเมนูที่เราต้องการทราบ เช่น
-ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
-ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
-ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
-การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
-การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
-ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างเข้าดู >> ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

ขอบคุณข้อมูล : jobthaidd