ลงทะเบียนได้แล้ว!! ขั้นตอนลงทะเบียน U2TBCG จ้างบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป หลายอัตรา

กระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครงานจ้างบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป 68,350 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนลงทะเบียนง่าย

กลุ่มเป้าหมาย

– บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี
– ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา ภาคประชาชน ภาคสังคมและภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 กิจกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ทั่วประเทศ 77 จังหวัด เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และลดต้นทุน การจัดการตลาด การจับคู่ธุรกิจ การพัฒนาบรรจุการขนส่งและการกระจายสินค้าและบริการ

การจ้างงาน

– พื้นที่ 3,000 ตำบล ต่อยอดจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย
– บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน5 ปีจำนวน 4 คน/ตำบล
– ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและประชาชนในพื้นที่จำนวน 4 คน/ตำบล

พื้นที่ 4,435 ตำบลใหม่ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย

– บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 5 คน/ตำบล
– ผู้ที่ถูกเลิกจ้างประชาชนในพื้นที่ 5 คน/ตำบล

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน เปิดรับสมัครในโครงการในรอบที่ 2 วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น.

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://u2t.ac.th
2.จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ Online Community
3.กดปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Google account@u2t.ac.th
4.กดเลือกใช้บัญชีอื่น
5.กรอก Username หรือ อีเมลที่ได้จากทางมหาวิทยาลัย โดยใช้ @u2t.at.th
6.กรอก Password โดย Password ที่เข้าใช้งานครั้งแรก คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้งาน
7.กดปุ่ม Accept เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของ google
8.เข้าสู่ระบบ U2T สำเร็จ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ