ทำไงบ้าง!! ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ทำไงบ้าง

การแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ต่อนายทะเบียนโดยที่ไม่ได้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม แต่จะสามารถดำเนินการได้ไม่เกิดครั้งละ 3 คนเท่านั้น หากในบ้านมีสมาชิก 5 คน ต้องทำการแจ้งย้าย 2 รอบเป็นอย่างต่ำ

โดยการย้ายทะเบียนบ้านปลายทางนี้จะทำได้ในกรณีที่บ้านหลังเดิมและบ้านหลังใหม่อยู่คนละเขตพื้นที่กัน หากเป็นการย้ายบ้านในพื้นที่เขตเดียวกันจะไม่สามารถแจ้งย้ายปลายทางได้ ต้องทำการย้ายทะเบียนบ้านออกจากที่เดิมแล้วจึงค่อยทำเรื่องย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง มีดังนี้

1️.สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะย้ายเข้า (ฉบับเจ้าบ้าน)
2️.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย
3️.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหลังที่จะย้ายเข้า
4️.หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านหลังที่จะย้ายเข้า (กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้งย้ายได้)
5️.หลังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ (กรณีที่ผู้ย้ายไม่สามารถไปแจ้งย้ายได้)

เรียบเรียงโดย Homezoomer


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ