ขึ้นเงินเดือนทั่วประเทศ!! ปรับขึ้นเงินเดือนครู ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท

ปรับขึ้นเงินเดือนครูทั่วประเทศ มีผล 1 พฤษภาคม นี้ ครูบรรจุใหม่ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท

ที่ประชุม ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบการปรับเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา ตามมติ ครม. ที่ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการ โดยมีผล 1 พฤษภาคม 67 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยจะทยอยปรับเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และปี 2568 และเมื่อถึงปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ส่วนวุฒิอื่นๆ จะปรับให้สอดคล้องกัน

กลุ่มสอง คือ การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

ทาง ก.ค.ศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการ โดยการปรับขึ้นเงินเดือนจะใช้ตามฐานของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งขณะนี้ทาง ก.ค.ศ. ได้จัดทำหลักเกณฑ์ครูใหม่ และหลักเกณฑ์ครูเก่าพร้อมแล้ว

โดย ก.ค.ศ. จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งในวันที่ 5 มีนาคม นี้ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ภายในเดือน มีนาคม นี้ เพื่อที่จะให้การขึ้นเงินเดือนครูทันในวันที่ 1 พฤษภาคม 67


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ