เตือนไว้นะ!! จะฝากเงินสดที่ตู้ CDM ทุกครั้ง เริ่ม 15 พ.ย. ต้องใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตยืนยันตัวตนด้วย

ใครที่จะฝากเงินสดที่ตู้ CDM ทุกครั้งต่อไปนี้ หลังวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ท่านต้องใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตยืนยันตัวตนด้วย ถ้าหากไม่มีจะไม่สามารถฝากกับตู้ได้

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การฝากเงินกับตู้อัตโนมัติหรือตู้ CDM ใหม่ว่า หากจะฝากเงินสดทุกครั้งที่ตู้อัตโนมัติทุกธนาคาร ต้องใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ฝากทุกครั้ง ถ้าหากไม่มี จะไม่สามารถฝากกับตู้ได้ ต้องไปฝากที่หน้าเคาน์เตอร์ตามสาขาธนาคารเท่านั้น

เหตุผลที่บังคับให้ใช้บัตรก็เพราะ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน ปปง. และ ธปท. กล่าวคือ ผู้ฝากจำเป็นต้องเสียบบัตร Debit หรือ Credit และใส่ PIN ของผู้ฝากก่อนทุกครั้งที่จะฝากกับตู้ โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป

บัตรเดบิตและเครดิตของธนาคารต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนมีดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารออมสิน
11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

*เพิ่มเติม กรณีใช้บัตรธนาคารอื่นเพื่อการยืนยันตัวตนในการฝากเงินคนละธนาคารกันจะไม่เสียค่าธรรมเนียม


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ