22 วิชาเอก ใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ปี 2564

เช็กตำแหน่งว่าง 22 วิชาเอก 23 ตำแหน่ง เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2564 รวมเปิดสอบทั้งหมด 1,069 อัตรา มีตำแหน่งอะไรบ้าง

1.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก วัดผลและประเมินผล
2.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว
3.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก การเกษตร
4.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย
5.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก คณิตศาสตร์
6.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
7.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก คหกรรม
8.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์
9.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก เคมี
10.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ชีววิทยา
11.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก พลศึกษา
12.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก บรรณารักษ์
13.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ศิลปะ
14.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์
15.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ดนตรี
16.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ดนตรีไทย
17.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ดนตรีสากล
18.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก คอมพิวเตอร์
19.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย
20.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ประถมศึกษา
21.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก ภาษาจีน
22.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
23.ครูผู้ดูแลเด็ก

* อาจจะมีตำแหน่งเพิ่มเติมอีก หากมี อปท. ร้องขอให้เปิดสอบเพิ่มก่อนวันรับสมัครสอบ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ