ไม่ต้องสอบแข่งขัน!! กำหนดผลงาน 27 รางวัล ใช้บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

กำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ 27 รางวัลเพื่อใช้บรรจุ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 โดยวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ จำนวน 27 รางวัล ประกอบด้วย
1.การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
2.การแข่งชันกีฬาเอเชียนเกมส์
3.การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
4.การแข่งขันชิงแชมป์โลกมวย
5.การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน
6.การแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์เอเชีย
7.การแข่งขันกีฬามวยสากลยุวชนชิงแชมป์เอเชีย
8.การแข่งขันกีฬามวยสากลเยาวชนชิงแชมป์โลก
9.การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
10.การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ทเกมส์
11.การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์
12.การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชิงแชมป์โลก
13.การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชิงแชมป์ยุวชนโลก
14.การแข่งขัน South East Asian Junior & Cadet Wrestling Championships
15.รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ
16.รางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
17.รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
18.รางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (International Science Olympiads) ระดับนานาชาติ ดังนี้
18.1.คณิตศาสตร์โอลิมปิก (IMO)
18.2.ฟิสิกส์โอลิมปิก (IPhO)
18.3.เคมีโอลิมปิก (IChO)
18.4.ชีววิทยาโอลิมปิก (IBO)
18.5.ดาราศาสตร์โอลิมปิก (IAO)
18.6.วิทยาศาสตร์โอลิมปีก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)
18.7.โลกและอวกาศโอลิมปิก (IESO)
18.8.ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก (IOAA)
18.9.ปรัชญาโอลิมปิก (IPO)
18.10.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก (iGeo)
18.11.ภาษาศาสตร์โอลิมปิก (IOL)
19.รางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Malaysia International Young Scientists Conference & Exhibition (MYSCE)
20.รางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติผ่านระบบออนไลน์ World Science, Environment and Engineering Competition
21.รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Mathematics Silver Award MYSCE
22.รางวัลประเภท Show Contest Cores Class การประกวดดนตรีโลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
23.รางวัลในการประกวดดนตรีโลก (ทุกประเภท/รายการ) ณ ประเทศเนธอร์แลนด์
24.รางวัลระดับนักเรียนในการประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ
25.รางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานได้ 100 คะแนน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ : ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
26.รางวัลแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ
27.รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ