ไม่ต้องกลัวอ่านลายมือไม่ออก!! เริ่มใช้แล้วใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรแบบอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ต้องกลัวอ่านลายมือไม่ออก เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มใช้แล้วใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเสียบบัตรชาชนใบเดียวก็สามารถออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 3 อนุ 3 แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยในวันที่ 1 – 8 กันยายน 2564 สถานีตำรวจภูธรแสนสุข จะมีการทดลองใช้การออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ( Traffic Ticket Issued )ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ