ใครได้บ้าง!! เคาะแจกเงิน 2,000 บาท ให้ลูกจ้าง ม.33 ใน 6 กิจการ ใครได้บ้างดูเลยที่นี่

ครม. เคาะแล้ว เตรียมเยียวยาลูกจ้าง ม.33 และนายจ้าง ใน 6 ประเภทกิจการ ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ที่ถูกสั่งปิดกิจการเนื่องจากโควิด 19 โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างผ่านพร้อมเพย์ ใครได้บ้างดูเลย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติโครงการ เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ใครบ้างที่ได้รับเยียวยา

– นายจ้าง
– ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

กิจการใดบ้างที่ได้รับการเยียวยา

– กิจการก่อสร้าง
– กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
– กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
– กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

โดยกิจการเหล่านี้ ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ-ได้เงินเท่าไร-ทางไหน

– นายจ้างอยู่ในฐานข้อมูลของประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือ นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 41,940 ราย โดยนายจ้างจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน แต่สูงสุดได้ต่อลูกจ้างไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง หากนายจ้างเป็นนิติบุคคล ประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างได้แจ้งเอาไว้ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่กำหนด
– ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

จะเริ่มโอนเงินวันไหน

โอนเงินเยียวยาครั้งแรก 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ประชุม ครม. ยังมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม เร่งลงทะเบียนนายจ้าง และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจ และมีการจ้างงานตามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริง รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรายใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นด้วย

cr : kapook

Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ