“เราชนะ” จ่ายเยียวยาโควิด 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม

มาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ “เราชนะ” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการ “เราชนะ” จะเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด คาดมีผู้เข้าโครงการประมาณ 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐและต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

– ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39
– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ
– ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ
– ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ