เปิดสอบปลัดอำเภอปี 2564 จำนวน 50 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการหรือปลัดอำเภอปี 2564 คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 50 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ