ออกมาแจง!! สรรพากรแจงเงินคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ได้ยกเว้นภาษี กำลังทำกฎหมายเสนอ

กรมสรรพากร ออกมาชี้แจงหลังข่าวว่อน คนรับเงินคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ต้องเอาไปคำนวณภาษีเงินได้ปลายปี ยันได้รับยกเว้นภาษี แต่ยังทำกฎหมายไม่เสร็จ

โดยกรมสรรพากร ได้ออกหนังสือแถลงข่าว ระบุว่า นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรก โดยให้กรมสรรพากรยกร่างกฎหมายเสนอต่อไป แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565

cr : ข่าวสด


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ