อย่าเหยียบเพลิน!! กำหนดให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบน​ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงพิเศษที่กำหนดไว้

รู้ไว้ใช้ว่า กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบน​ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงพิเศษที่กำหนดไว้ ขณะที่ทางหลวงทั่วไปสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนถนนในเมือง ทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลต่างๆ กำหนดให้วิ่งได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ ความเร็วสูงสุดจะมีการจำแนกตามประเภทยานพาหนะต่างๆ โดยรถบรรทุกขนาดใหญ่จะวิ่งได้ด้วยความเร็วต่ำกว่ารถยนต์ และผู้ขับขี่ควรระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านและครอบครัว

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ