อนุโลมให้ถึงสิ้นปี!! ขนส่งฯ บอกตำรวจห้ามจับใบขับขี่ที่หมดอายุ ขยายเวลาได้ถึง 31 ธ.ค.

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาอีกรอบ โดยประสานงานให้ตำรวจอนุโลมห้ามจับใบขับขี่ที่หมดอายุ สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 64

โดยทางขนส่งฯ ได้ประสานงานกับทางตำรวจให้ผ่อนผันกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ให้กับผู้ขับขี่แล้ว เนื่องจากตอนนี้ยังงดให้บริการเกี่ยวกับใบขับขี่ในช่วงนี้อยู่ เลยให้ใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุแล้ว ขับรถได้จนคงสิ้นปี

นอกจากนี้ ยังได้ผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถขับรถที่ใช้รับจ้างขนส่งสินค้าได้ ได้แก่ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่จดทะเบียนตามกฎหมายด้วยการขนส่งทางบก (รถปิคอัพป้ายเหลือง) จนถึง 31 ธันวาคม 2564 เช่นกัน

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ