สายเมาระวังไว้!! บทลงโทษ เมาแล้วขับ ตามกฎหมายใหม่ ที่นักดื่มควรรู้ไว้

สำหรับใครที่ชอบเมาแล้วขับระวังไว้ บทลงโทษ เมาแล้วขับ ตามกฎหมายใหม่ ที่นักดื่มควรรู้ไว้ เพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้อง

1.เมาแล้วขับ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาท โทษทาง กม. อื่นๆ พักใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือยึดรถไม่เกิน 7 วัน
2.เมาแล้วขับ(เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย) ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท โทษทาง กม. อื่นๆ พักใบอนุญาตขับรถอย่างน้อย 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
3.เมาแล้วขับ(เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส) ปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาท โทษทาง กม. อื่นๆ พักใบอนุญาตขับรถอย่างน้อย 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
4.เมาแล้วขับ(เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย) ปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาท โทษทาง กม. อื่นๆ เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ