สอบท้องถิ่น ปี 64 ได้ ม.บูรพา เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการได้เดือน มกราคม 64

สอบท้องถิ่น ปี 64 ได้ม.บูรพา เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เดือน มกราคม 64 นี้

ทำหน้าที่ ก.กลางครั้งที่ 3
-เมื่อวานนี้ (24/12/63) ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลประจำเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 สำหรับผม ที่ประชุมมีมติสำคัญๆ ดังนี้
1.เห็นชอบแก้ไขคำนิยามคำว่า งบเพื่อการลงทุน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน
2.เห็นชอบให้พนักงานเทศบาลที่สอบได้ในตำแหน่งสายงานบริหาร ที่มีการติด *** ในตอนเรียกรายงานตัว เนื่องจากมีข้อสงสัยว่า คุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วน โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
-ผู้สอบผ่านทั้งหมด มีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครสอบแล้ว
-การแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ได้รับเรียกใช้บัญชี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามหนังสือซักซ้อมปี 2558 (ว.58)
-ผู้ที่ได้รับเรียกให้บรรจุแต่งตั้ง แต่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งยังไม่ครบตาม ว.58ให้ไปรักษาการในตำแหน่งนั้นๆ ก่อน เมื่อระยะเวลาครบแล้วก็ให้แต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ครบ
-สำหรับผู้ที่ถูกเรียกตัวไปก่อนหน้านี้ แต่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงไม่ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ลง ให้ทางฝ่ายเลขาฯเรียกกลับมาอีกครั้ง เพื่อเลือกลงตามตำแหน่งที่ว่าง
3.เรื่องอื่นๆ
-อธิบดีกรมสถ.แจ้งว่า การสอบคัดเลือกสายงานบริหาร ได้ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ การสอบแข่งขันได้ ม.บูรพา เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้เดือนมกราคม 2564 นี้
-ผอ.ชนินทร์ ราชมณี แจ้งว่า กรณีมีปัญหาว่า เมื่อนายกฯพ้นจากตำแหน่งพร้อมกัน ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด ไปด้วยนั้น จะทำให้ ก.ต่างๆ ประชุมได้หรือไม่ ฝ่ายเลขาฯได้หารือ คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว ได้รับคำตอบว่า สามารถประชุมได้ เพราะองค์ประกอบครบ 3 ฝ่ายแล้ว เนื่องจากยังมีปลัดฯ ทำหน้าที่ฝ่ายอปท.อยู่
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดรอหนังสือจากฝ่ายเลขาฯก.กลางอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ป.พิพัฒน์
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล
25/12/63

cr : เฟซบุ๊ก ป.พิพัฒน์


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ