สมัครด่วน!! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีคุณสมบัติดังนี้

– สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิตระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ตั้งอยู่ หรืออาศัยในอำเภอใกล้เคียง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ 73 จังหวัด) ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ