สงกรานต์ปี 64 นี้ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง คอนเสิร์ต ปาร์ตี้โฟม

สงกรานต์ปี 64 นี้ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง คอนเสิร์ต ปาร์ตี้โฟม ลดเสี่ยงโควิด-19 แพร่ระบาด แต่คงประเพณีดั้งเดิมไว้

กิจกรรมที่สามารถจัดได้

1. การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา
2. การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่ วธ. กำหนด
3. การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่

ทั้งนี้ ในทุกกิจกรรมขอให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T และหลีกเลี่ยงการสัมผัส ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ

กิจกรรมที่ต้องงด

งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
– งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ
– งดการจัดคอนเสิร์ต
– งดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ