น่ารองก่อน!! ถนนสายเอเชียบางปะอิน-พยุหะคีรี วิ่งเลนขวาห้ามต่ำ 100 กม./ชม. เริ่ม 1 เมษายนนี้

1 เมษายนนี้ ถนนสายเอเชีย จากบางปะอินไปถึงพยุหะคีรี วิ่งเลนขวาห้ามต่ำ 100 กม./ชม. นำร่องก่อนก่อนเป็นถนนสายแรก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินเรื่องกำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2564 ออกตามความในมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินจึงออกประกาศกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน-พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา-อ่างทอง) ระหว่างกม.4+100 ถึงกม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออกรวมระยะทาง 45.9 กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปประกาศณวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของ ยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2564 กำหนดให้รถ วิ่งเลนขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก : matichon


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ