นำร่องที่แรก!! ตำรวจเพชรบุรีเตรียมใช้แอพพลิเคชั่น “เตือนก่อนจับ” แก้ปัญหาการโต้แย้งกับประชาชน

ตำรวจเพชรบุรีนำร่อง ใช้แอพพลิเคชั่น “เตือนก่อนจับ” ปรับแนวคิดประชาชนยอมรับการบังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรม แก้ปัญหาการโต้แย้งกับประชาชน

ที่ห้องประชุมเสนาดิสัย ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกวดขันวินัยจราจรลดข้อโต้แย้งการบังคับใช้กฎหมาย  ให้โอกาสแก้ไขพฤติกรรมปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการยอมรับการบังคับใช้กฎหมายของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีเข้าร่วมฝึกอบรม

พล.ต.ต.อุทัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากเรามีข้อมูลของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับรายงานเหตุทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพชรบุรี ทุกวัน พบว่าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีอุบัติเหตุเยอะมากตั้งแต่ทรัพย์สินเสียหาย บาดเจ็บ และเสียชีวิต ตนมีแนวคิดที่จะกวดขันวินัยการจราจรเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม แต่การที่จะทำให้เป็นรูปธรรมนั้นก็จะไปกระทบอีกมุมมองหนึ่งที่ว่า  ตำรวจจราจรกวดขันเพื่อมุ่งหวังค่าปรับ ส่วนแบ่งอะไรต่าง ๆเหล่านี้ จึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าหากเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือจะเป็นอย่่างไร จึงได้ ให้ทีมตำรวจของเราเขียนแอพพลิเคชั่นขึ้นมา โดยใช้ชื่อแอพพลิเคชั่นว่า “เตือนก่อนจับ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานจราจรสามารถบันทึกข้อมูลของผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เก็บไว้ในฐานข้อมูลแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าผู้กระทำผิดที่กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ได้กระทำความผิดมาแล้วหรือไม่ เป็นความผิดครั้งแรกจริงหรือไม่อย่างไรอีกทั้งทางผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสุจริต โปร่งใสและยุติธรรมกับทุกฝ่ายทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยภายในสัปดาห์นี้เราจะนำร่องพื้นที่สภ.เมืองเพชรบุรี ที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ก่อน  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะเป็นผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น  “เตือนก่อนจับ” ดำเนินการจับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทาง บกฯ  อาทิ ไม่สวมหมวกกันน๊อค เป็นต้น

พล.ต.ต.อุทัย กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรครั้งนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลผู้กระทำผิดไว้ใน แอพพลิเคชั่น  “เตือนก่อนจับ” ซึ่งจะเป็นการว่ากล่าวเตือนครั้งที่ 1 หากวันต่อมาพบผู้กระทำผิดคนเดิมซึ่งมีประวัติบันทึกการตักเตือนเอาไว้ใน แอพพลิเคชั่น  “เตือนก่อนจับ” ครบ 3 ครั้ง แอพพลิเคชั่น  “เตือนก่อนจับ” ก็จะเตือนทันทีว่าผู้กระทำผิดคนดังกล่าวหากกระทำความผิดอีกในครั้งต่อไปจะต้องถูกดำเนินคดี เนื่องจากใช้สิทธิว่ากล่าวตักเตือนครบแล้ว

ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี  ยังกล่าวอีกว่า ข้อดีของแอพพลิเคชั่น  “เตือนก่อนจับ” นี้จะเป็นการเก็บประวัติพฤติกรรมการขับขี่ของผู้กระทำผิดซ้ำๆ ไว้ได้ ตนมีแนวคิดว่าหากพบว่ามีผู้กระทำผิดรายใดทำผิดบ่อยซ้ำกันมากนับสิบครั้ง เรียกว่าไม่เคารพกฏหมาย เราก็จะส่งข้อมูลข้อหาทั้งหมดไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อพิจารณาการพักใช้ใบขับขี่หรือเพิกถอนใบขับขี่

อย่างไรก็ตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกวดขันวินัยจราจรลดข้อโต้แย้งการบังคับใช้กฎหมาย  ให้โอกาสแก้ไขพฤติกรรมปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการยอมรับการบังคับใช้กฎหมายของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” 

โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่นในส่วนของงานจราจร ตำรวจภูธร จ.เพชรบุรี นี้ เรานำร่องพื้นที่สภ.เมืองเพชรบุรีก่อนเนื่องจากมีอุบัติเหตุเยอะ จากนั้นหากได้ผลดี เราก็จะขยายไปในพื้นที่เขตเทศบาลแต่ละ สภ. เพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพชรบุรีต่อไป

cr : dailynews


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ