ธนาคารออมสิน ลงทะเบียนสินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ สูงสุด 3 แสนบาท

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กู้สูงสุด 3 แสนบาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 งวดแรก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ธนาคารออมสินจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องตกงานหรือขาดรายได้ เนื่องจากการระบาดของโควิด ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

โครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนวงเงินชดเชยความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL 30% ของวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมดเพื่อผลักดันความสำเร็จในการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เปิดให้ลงทะเบียนขอกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

– อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี หรือ ลดต้นลดดอก ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 งวดแรก พร้อมผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้ เช่น

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน
ส่วนวงเงินกู้ 200,000 – 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน และต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้

– ผู้ที่กู้ได้มีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ช่างฝีมือทุกประเภท งานศิลปะ ช่างหัตถศิลป์ หรือ ผู้ไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรรับรอง วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

2.ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น แท็กซี่หรือรถรับจ้างประเภทต่างๆ โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ รวมถึงผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคาร วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อแฟรนไชส์ในโครงการได้ ที่นี่

3.ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านขายของที่ระลึก โชห่วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีสถานที่ตั้งกิจการแน่นอน และมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามที่ GSB Contact Center โทร.1115

โครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ

Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ