ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อสู้ภัยโควิดแล้ว 8.9 พันล้าน ช่วยเกษตรกรเกือบ 9 แสนราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อนุมัติ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” ประมาณ 8.9 พันล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรเกือบ 9 แสนราย

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดให้บริการขอ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” สำหรับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ธ.ก.ส.ได้อนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 8,911 ล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรกว่า 894,521 ราย

โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 64 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อรวมสะสมกว่า 2.71 ล้านราย แบ่งเป็นสถานะรอการนัดหมายจาก ธ.ก.ส. 149,158 ราย อยู่ระหว่างนัดหมาย 271,142 ราย และมีสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติอีก 23,013 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา และไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส. ยังเปิดให้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถึง 31 ธันวาคม 64 ซึ่งสามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ขณะที่ระยะเวลาในกานชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 และไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ ซึ่ง ธ.ก.ส. มีการพิจารณาด้วยการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร และต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

cr : prachachat


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ