ถือว่าเตือนแล้วนะ!! โฆษก ตร. เตือน เมาแล้วขับ คุกหนัก 10 ปี

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตำรวจตั้งด่านตรวจสกัด วัดแอลกอฮอล์ ย้ำเมาแล้วขับ เจอโทษหนักจำคุก 10 ปี

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 อาจมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา ในจังหวัดต่าง ๆ อาจจะ ดื่มสุราแล้วขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จนเป็นอันตรายร้ายแรงกับตนเองและผู้อื่นได้

ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจับกุมผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างเข้มข้น จึงอยากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่า การขับขี่รถ ขณะเมาสุรา เมาแล้วขับ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ จนเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในบางครั้งอาจร้ายแรงถึงขึ้นเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

มาตรา 160 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 6 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง 120,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

cr : komchadluek


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ