ตำรวจห้ามจับ!! ขนส่งฯ ประกาศขยายเวลาให้ตำรวจ ผ่อนผันไม่จับใบขับขี่หมดอายุ อนุญาตให้ใช้ได้ถึง 30 กันยายน

กรมการขนส่งทางบก ประกาศขยายเวลา ใบขับขี่หมดอายุ อนุญาตให้ใช้ได้ถึง 30 กันยายนโดยทางขนส่ง ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ผ่อนผันกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ขับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในช่วง 10 เมษายน – 30 กันยายน 2564 ทางขนส่งฯ จะมีมาตรการเยียวยารองรับ ได้แก่

1. ผู้ที่มีใบขับขี่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 1 ปี จะได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีหมดอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ
2. ผู้ที่มีใบขับขี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมดอายุเกิน 3 ปี จะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ