ด่านตรวจกลับมา!! ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ เริ่มตั้งด่านทั่วกรุง ห้ามกลั่นแกล้ง หรือเรียกรับส่วยจากประชาชน

ผบ.ตร. ลงนามตั้งด่านตรวจทั่วกรุง เริ่ม 1 เม.ย.นี้ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่อธิบายข้อกล่าวหาก่อนออกใบสั่งทุกครั้ง ห้ามกลั่นแกล้ง หรือเรียกรับส่วยจากประชาชน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ลงนามหนังสือเรื่องมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร โดยสั่งการทุกสถานีตำรวจนครบาล เตรียมเริ่มกำหนดแผนวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยการกำหนดแผนการตั้งจุดตรวจให้พิจารณาเพิ่มเติม อาทิ การตั้งจุดตรวจแต่ละประเภท ต้องจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจที่ชัดเจน ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งจุดตรวจ ช่วงเวลาปฏิบัติ กำลังพล หัวหน้าจุดตรวจ และผู้ควบคุมการปฏิบัติ โดยการออกแผนการตั้งจุดตรวจทุก 7 วัน 15 วัน หรือ 1 เดือน

โดยให้ สน./สภ. หรือหน่วยปฏิบัติกำหนดจุดตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกันเพื่อจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจแล้วเสนอไปยัง บก.น/ภ.จว/ทล/จร. เพื่อให้ ผบก.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ขณะที่การกำหนดสถานที่ตั้งจุดตรวจทุกประเภท ควรพิจารณาจากบริเวณที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือเป็นบริเวณที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องคำนึงถึงสภาพการจราจร วัตถุประสงค์ของจุดตรวจ และความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นสำคัญ โดยจะต้องเป็นสถานที่เปิดเผย เพื่อป้องกันความเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชน

ทั้งนี้การตั้งจุดตรวจ หากมีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น หรือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าจุดตรวจชี้แจงผู้ร่วมปฏิบัติให้เข้าใจในอำนาจหน้าที่ การแต่งกายของอาสาสมัครต่างๆ ต้องมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบอกฝ่ายที่ไม่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน หรือเข้าใจผิดและไม่แต่งกายคล้ายกับเครื่องแบบของตำรวจโดยเด็ดขาด

ส่วนการออกใบสั่งตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ก่อนการออกใบสั่งทุกครั้งต้องอธิบายข้อกล่าวหา ข้อหา และฐานความผิดให้ผู้ชับขี่หรือผู้กระทำผิดทราบ และเข้าใจข้อกล่าวหาที่ถูกออกใบสั่งทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยไม่กลั่นแกล้งหรือพยายามหาเหตุในการออกใบสั่งกรณีความผิดที่ยังไม่ปรากฏชัดเจน

cr : brighttv

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ