กลับมาส่งเท่าเดิม !!เตรียมส่งเงินประกันสังคมเท่าเดิม เริ่มกันยายนนี้

เตรียมส่งเงินประกันสังคมเท่าเดิม จากการที่มีการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจาก 5% เหลือ 2.5% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มกันยายนนี้

จากการที่มีการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจาก 5% เหลือ 2.5% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564 ดังนั้น ตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 เป็นต้นไป จะต้องจ่ายประกันสังคมในอัตรา 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ