กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 8,690 บาท

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ทำงานใน 4 หน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือนเริ่มต้น 8,690 บาท

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2988 4100 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา

1.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 7 อัตรา
3.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา
6.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา จำนวน 7 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา
3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 10 อัตรา
4.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2173 5261 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ

cr : prachachat


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ