Avatar

รวมเอกสารอ่านสอบ สอบ ก.พ. 2563 กฎหมาย พรบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตามหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตามรายละเอียดหนังสือที่แจ้งสรุปได้ว่า สำนักงาน ก.พ. จะเพิ่ม พรบ เข้ามาในการสอบ ได้แก่

– ระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน คือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีทั้งหมด 8 ฉบับ
ดาวน์โหลด
สรุป

– หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดาวน์โหลด
สรุป

– วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง คือ พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ดาวน์โหลด

– หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ คือ ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
ดาวน์โหลด

– จริยธรรมสำหรับข้าราชการ คือ มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดาวน์โหลด
สรุป

Avatar

เตรียมตัวให้ดี!! 6 เทคนิค เตรียมสอบ ก.พ. ปี 63 ให้ผ่านในรอบเดียว

หลายท่านกำลังเตรียมที่จะเตรียมสอบ ก.พ. ให้ผ่านในรอบเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสอบในปีหน้าอีกครั้ง ทางจะมี 6 เทคนิค เตรียมสอบ ก.พ. ปี 63 ให้ผ่านในรอบเดียว

1.ไม่เปลืองเวลา หากเรารู้บทที่อ่อนจริงๆ เชื่อว่าหลายคนที่เตรียมตัวสอบ ก.พ.คงมีเวลาจำกัด หลายคนต้องทำงาน 7 วันเต็ม นี่ยังไม่นับอารมณ์เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือเดินทาง และเมื่อมีเวลาจำกัด การอ่านหมดทุกวิชา อ่านทุกหน้า คงไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสม หากใครกำลังเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ สิ่งที่อยากแนะนำคือ ควรต้องรู้ว่า เนื้อหาที่ออกสอบ ก.พ.ทั้งหมด เราอ่อนจุดไหน และแก้อุดจุดอ่อนตรงนั้น เพราะอย่าลืมว่าข้อสอบ ก.พ.แต่ละปีจะไม่ต่างกันมาก หากเราไม่อุดจุดอ่อน เข้าห้องสอบก็จะตายเพราะจุดอ่อนเหมือนเดิม

2.ควรรู้จำนวนข้อ ที่ต้องทำให้ถูก อย่างที่ทราบว่าการสอบ ก.พ.หลายคนไม่ต้องการทำคะแนนให้มากที่สุด ขอแค่ทำให้ผ่านเกณฑ์เป็นพอ ดังนั้น ในการเตรียมตัวแต่ละวิชา เราอาจนับจำนวนข้อเป็นโกลเลยว่า วิชานี้ต้องทำให้ได้กี่ข้อถึงจะผ่านเกณฑ์ และทำแบบนี้ทุกครั้งที่ทำข้อสอบเก่า นอกจากจะช่วยให้เรามีเป้าที่ปลอดภัยในการสอบมากขึ้น ยังช่วยให้มีไฟในการสอบครั้งนี้ด้วย

3.ฝึกจับเวลาในสถานการณ์กดดัน จากที่ทีมงานเคยพูดคุยกับท่านที่สอบ ก.พ. มาหลายท่าน ล้วนตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่า “ทำไม่ทัน” ซึ่งสาเหตุนี้ก็กลายมาเป็นที่มาของคะแนนที่ต่ำจนไม่ผ่านเกณฑ์ และต้องมาสมัครสอบใหม่ในปีนี้ ดังนั้น เรื่องความกดดันในสนามสอบ จึงเป็นอีกหนึ่งความพร้อมที่ผู้สอบอาจต้องเตรียมรับมือ ทั้งการฝึกจับเวลา การฝึกทำข้อสอบในสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวน หรืออากาศที่ไม่คุ้นชิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ ของเซอร์ไพรส์ที่ต้องไปลุ้นกันในสนามสอบ

4.แบ่งเวลาให้ปลอดภัยในห้องสอบ การแบ่งเวลาในห้องสอบ วิธีที่ชอบใช้กันมาก คือเอาจำนวนข้อหารด้วยเวลา และจะได้เวลาทำต่อข้อ ซึ่งจริงๆ มีวิธีที่น่าสนใจกว่านั้น คือการแบ่งเวลาตามสิ่งที่ต้องทำ เช่น ตลอดเวลา 1 ชม.ในห้องสอบ จะต้องแบ่งเวลาให้กับเหล่านี้ การเซนชื่อ การทำข้อสอบ การตรวจทาน การตื่นสนาม ซึ่งวิธีนี้เราจะได้เวลาไปบริหารได้ตรงกับสิ่งที่ต้องทำในห้องสอบอย่างแท้จริง การไปลองสอบพรีเทส ก.พ.จะช่วยตรงนี้ได้เยอะมาก

5.อ่านหรือติวให้ตรงบท อยากสอบผ่านต้องอ่านหนังสือ แต่ต้องอ่านให้ตรงจุดด้วย ที่ผ่านมาหลายท่านเลือกอ่านในบทเรียนที่ตัวเองถนัด ซึ่งบทนั้นอาจไม่ได้ออกสอบเลยซักข้อก็เป็นได้ เท่ากับเสียเวลาฟรี อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การสอบ ก.พ.จะอยู่ในช่วงเวลาที่จำกัด การที่จะอ่านจบทุกบทจะเป็นไปได้ยาก หรือจบแค่ชื่อแต่เนื้อหาไม่ได้อะไรกลับมาเลย ดังนั้น อ่านหรือติวให้ตรงบทควรเป็นลำดับแรกๆ ที่ให้ความสำคัญเลย

6.ควรอ่านเฉลยหลังทำ ข้อสอบ ก.พ. เป็นข้อสอบที่ขึ้นชื่อว่าออกแนวเดิมทุกปี แต่ทำไมยังมีคนหลายคนที่สอบแล้วสอบอีกไม่ผ่านสักที ทั้งนี้เพราะตัวข้อสอบมุ่งวัดความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ และการใช้ภาษาเป็นหลัก ข้อสอบเก่าเหล่านี้ ยิ่งทำเยอะก็เหมือนได้เพิ่มความคุ้นชินกับข้อสอบ ยิ่งอ่านเฉลยหลังทำก็ยิ่งได้เทคนิคและรู้กระบวนการคิดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

cr : สอบเสมือนจริง พร้อมติว ก.พ. By Dek-D

Avatar

เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ ก.พ. ยังไงให้ผ่านในครั้งเดียว

หลายท่านที่กำลังเคร่งเครียดกับเรื่องการสมัครสอบ ก.พ. กันอยู่ และไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวสอบยังไงให้ผ่านได้ในครั้งเดียว เรามีเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ ก.พ. ยังไงให้ผ่านในครั้งเดียว ท่านลองเอาเทคนิคนิคนี้ไปใช้ดู รับรองได้ผลอย่างแน่นอน

1.ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจน ตั้งเงื่อนไขและวิธีการสมัครสอบ ซึ่งการที่เรารู้ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดอย่างถูกต้อง มันก็จะทำให้เราสามารถเข้าไปนั่งสอบได้นั่นเอง

2.ดูวิชาที่จะใช้สอบให้ดี เพราะถ้าเรารู้ว่าจะใช้วิชาอะไร เรื่องใดบ้างในการสอบ เราจะได้การอ่านที่แคบขึ้นอีกด้วย

3.แบ่งเวลาในการอ่าน และทำกิจกรรมอื่น ๆ ให้เหมาะสม เพราะหากเราหมกมุ่นกับการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่มีกิจกรรมอื่นเพื่อคอยผ่อนคลายความล้าในการอ่าน ก็จะทำให้การอ่านของท่านไม่มีประสิทธิภาพนั้นเอง

4.ฝึกทำข้อสอบเก่าของ ก.พ. ที่เคยออกสอบบ่อยๆ ก็จะทำให้เราสามารถจับแนวทางของคำถามและคำตอบได้ ฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอข้อสอบจริงจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์และหาคำตอบได้เร็วขึ้น เมื่อท่านทำได้เร็วขึ้นเราสามารถไปวิเคราะห์ในข้อที่ท่านไม่มั่นใจได้อีกด้วย

5.ลงทะเบียนติวสอบ ก.พ. เพิ่มเติมได้ ในปัจจุบันนั้นจะมีคอร์สต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัครจะมีรูปแบบในการติวออนไลน์ได้อีกด้วย เพราะจะให้ท่านสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังสถาบันติวได้อีกด้วย และท่านยังสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่ท่านไม่ถนัดได้อย่างรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้การเลือกคอร์สหรือสถาบันติวให้เหมาะสม

6.เราต้องมีสติให้มากแล้วเชื่อมั่นในศักยภาพของท่านเอง แน่นอนการท่านมีสติในการทำข้อสอบนั้นจะทำให้ท่านสามารถรับมือกับความตื่นเต้นได้เป็นอย่างดี รวมถึงการที่ท่านเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าเราต้องทำได้ มันเป็นเหมือนกำลังใจที่ช่วยกระตุ้นให้ท่านมั่นใจในคำตอบที่ท่านเลือกในแต่ละข้อ เพราะถ้าเกิดท่านทำข้อสอบแล้วเกิดความลังเลจะให้ท่านไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบได้อีกด้วย