Avatar

เดินชมไร่ชมนาไปกับ ขัวฮักขัวแพง ขัวน้อยสามัคคีตำบลบุ่งหวาย อุบลราชธานี

เดินชมไร่ชมนาไปกับ ขัวฮักขัวแพง ขัวน้อยสามัคคีตำบลบุ่งหวาย อุบลราชธานี อีกแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จะสัมผัสบรรยากาศของไร่นา อีกทั้งสะพานข้ามทุ่งนาตามหมู่บ้านต่างๆ ทางภาคอีสาน ซึ่งจากเดิมที่เคยสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกต่อการสัญจรไปวัดวาอาราม หรือให้พระสงฆ์ใช้เป็นเส้นทางบิณฑบาต ปัจจุบันขัวน้อยยังถือเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

ขัวฮักขัวแพงสร้างข้ามจากหมู่บ้านไปยังวัดบ้านโนนบอน อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บรรยากาศยามเช้าและเย็นสบายๆ นักท่องเที่ยวกับชาวบ้านนิยมมาเดินเล่น ถ่ายรูปเล่นโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์

 

Avatar

วัดป่าปากโดม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีองค์ทะนะมูลนาคราช อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล

สำหรับใครที่อยากไปสัมผัสองค์ทะนะมูลนาคราช อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ให้เดินทางไปที่วัดป่าปากโดม หรือวัดปากโดมเทพนิมิต ที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมองค์พญานาค ทะนะมูลนาคราช ที่ดูยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะกันอีกมากมาย ทั้งพระพุทธปารุรังสีสัมมะโพธิญาณ และพญานาคองค์อื่นๆ อีกด้วย

โดยวัดปากโดมเทพนิมิต ตั้งอยู่ในตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Avatar

เซ่นพิษ covid-19!! Legend Siam พัทยา ประกาศปิดกิจการชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อย

Legend Siam พัทยา สถานท่องเที่ยวสำคัญของพัทยา ประกาศปิดกิจการชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อย หลังเกิดเหตุการณ์หลายอย่างๆ covid-19 และพิษเศรษฐกิจที่ถดถอยตลอดปี 2562

โดย Legend Siam (เลเจนด์ สยาม) สถานที่ท่องเที่ยวสวนสนุกเชิงวัฒนธรรมของพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกาศปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด (โดยประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) นับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำเอาหลายคนตกใจอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้ จากเฟซบุ๊ก ข่าวเมืองชล เผยประกาศดังกล่าว โดยใจความสำคัญ นั่นคือ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยตลอดปี 2562 มีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก

อีกทั้งปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ภาวะโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เป็นจำนวนมาก และมากขึ้นตามลำดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่ปรากฏทั่วไปตามสื่อต่าง ๆ มีผลทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยชะลอตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกว่าที่คาดคิด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤต ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปิดกิจการของบริษัทฯ ลง และต้องเลิกจ้างพนักงานทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเลิกจ้างพนักงานทุกท่าน บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยให้ตามกฎหมายกำหนด โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบุคคล เป็นผู้จัดการดูแล ประสาน และดำเนินการกับท่านให้เรียบร้อยต่อไป ท้ายนี้ ฝ่ายบริหารขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจให้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หากสถานการณ์ดีขึ้นทางบริษัทฯ จะรับท่านกลับเข้ามาทำงานโดยเร็วต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Avatar

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี สถานที่เรียนประวัติศาสตร์ของชาวอุบล

ใครอยากที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสามารถเข้าไปศึกษได้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี สถานที่เรียนประวัติศาสตร์ของชาวอุบล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี พิพิธภัณธ์ประจำจังหวัดแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กรมศิลปากรตั้งขึ้น ตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางหลังเดิมของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม พุทธศาสนา การปกครองในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงข้ามกับทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี การเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายตาแผนที่ด้านล่างนี้

 

Avatar

วัดภูหล่น อีกหนึ่งสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน

สำหรับใครที่อยากจะสัมผัสสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ถ้าสามารถเข้าไปสัมผัสได้ที่วัดภูหล่น

“ภูหล่น” อยู่ห่างจากบ้านคำบง ซึ่งเป็นบ้านเกิด ของ หลวงปู่มั่น ประมาณ ๕ ก.ม. ในราวปี พ.ศ.๒๔๔o หลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านได้นำท่านมาอบรมสมาธิบนภูหล่นแห่งนี้ ซึ่งเมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยไข้ป่า และ สัตว์ร้าย ท่านจึงได้นำชาวบ้านมาช่วยขนหิน ดินโคลน ขึ้นมาก่อเป็นถ้ำพอเป็นที่อยู่อาศัย กันสัตว์ร้ายมารบกวน เวลาทำความเพียร หลังจากหลวงปู่เสาร์พระอาจารย์ของท่านได้อบรมจนรู้ชัดว่ากำลังสมาธิอันแน่วแน่ ได้เกิดขึ้นแล้วในหลวงปู่มั่น ท่านจึงได้เเยกจากไป

หลวงปู่มั่นท่านได้บำเพ็ญภาวนาอยู่บนภูหล่น ประมาณ ๕ ปี ท่านได้จากสถานที่แห่งนี้ไปหลังจากท่านได้แสดงธรรมเทศนาอบรมโยมมารดาจนเกิดศรัทธา ออกประพฤติศีลพรหมจรรย์ตามท่านไป ในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๙ หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ย้อนกลับมาอีก สถานที่ภูหล่นจึงเป็นปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฎฐานของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Avatar

เสาเฉลียง แหล่งท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลฯ

สำหรับใครที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่อยู่ติดกับผาแต้มมากที่สุด และมีความสวยงามอีกด้วย เราแนะนำเสาเฉลียง แหล่งท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

เสาเฉลียง ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 217 จากจังหวัดอุบลราชธานี ไปอำเภอพิบูลมังสาหาร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 2222 ไปอำเภอโขงเจียม จากอำเภอโขงเจียมใช้เส้นทางสาย 2134 (โขงเจียม – ศรีเมืองใหม่) ประมาณ 5 กิโลเมตร แยกขวา เข้าเส้นทางสาย 2112 อีกประมาณ 9 กิโลเมตร มีทางแยกขวาไปผาแต้ม จะถึงเสาเฉลียงประมาณ 1.5 กิโลเมตรก่อนถึงผาแต้ม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี

เสาเฉลียงเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่น้ำหรือธารน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลาชั่วนาตาปี เกิดขึ้นในชั้นหินที่วางตัวอยู่ในแนวราบหรือเกือบราบและในแต่ละชั้นมีส่วนประกอบของแร่ที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีความแข็งและทนทานที่ไม่เหมือนกัน