ไปกางเต้นได้เลย!! กรมทางหลวงเปิดจุดกางเต้นท์ 17 จังหวัด ช่วงเคาท์ดาวน์ปีใหม่

กรมทางหลวงเปิดจุดกางเต้นท์ 17 จังหวัด 40 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงเคาท์ดาวน์ปีใหม่ได้แบบฟรี ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรายละเอียดของจุดกางเต้นท์มีดังนี้

1.จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่
หมวดทางหลวงจอมทอง ทางหลวงหมายเลข 1009 กิโลเมตรที่ 31+450 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
หมวดทางหลวงแม่แตง ทางหลวงหมายเลข 1095 กิโลเมตรที่ 14+584 ตอน หนองโค้ง-กิ่งคอหมา สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
หมวดทางหลวงเชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 กิโลเมตรที่ 84+215 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำเชียงดาว

2.จังหวัดลำปาง 2 แห่ง ได้แก่
หมวดทางหลวงสบปราบ ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 650+917 ตอน สบปราบ-เกาะคา
หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 482+356 ตอน ภาคเหนือ-ขุนตาน

3.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง
หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทางหลวงหมายเลข 108 กิโลเมตรที่ 197+350 ตอน สะพานแม่ริด-ห้วยงู
หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทางหลวงหมายเลข 108 กิโลเมตรที่ 240+750 ตอน สะพานห้วยงู-หนองแห้ง สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำแก้วโกมล
หมวดทางหลวงขุนยวม ทางหลวงหมายเลข 108 กิโลเมตรที่ 284+856 ตอน สะพานหนองแห้ง-แม่สุริน สถานที่ท่องเที่ยว ทุ่งบัวตอง
หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 กิโลเมตรที่ 197+907 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุดอยกองมู
หมวดทางหลวงปาย ทางหลวงหมายเลข 1395 กิโลเมตรที่ 4+100 ตอน ทางเข้าปาย สถานที่ท่องเที่ยว วัดน้ำฮู

4.จังหวัดเชียงราย 3 แห่ง
หมวดทางหลวงแม่ลาว ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 896+845 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ห้วยทรายทอง
หมวดทางหลวงเชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 933+885 ตอน แยกแม่กรณ์-บ้านห้วยพลู
หมวดทางหลวงหน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทางหลวงหมายเลข 1093 กิโลเมตรที่ 63+500 ตอน ขุนห้วยไคร้-ผาตั้ง (ขาเข้า) สถานที่ท่องเที่ยว ภูชี้ฟ้า

5.จังหวัดน่าน 3 แห่ง
หมวดทางหลวงนาน้อย ทางหลวงหมายเลข 1083 กิโลเมตรที่ 69+485 (ขาออก) ตอน เด่นชาติ – นาน้อย สถานที่ท่องเที่ยว ดอยเสมอดาว
หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148 กิโลเมตรที่ +000 (ขวาทาง) ตอน สะเถิน – สบทุ สถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานภูลังกา,จุดชมวิวภูลังการีสอร์ท,จุดชมวิวดอยจี๋
หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทางหลวงหมายเลข 1081 กิโลเมตรที่ +110 (ซ้ายทาง) ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยว บ่อเกลือโบราณ,อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

6.จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
หมวดทางหลวงศรีวิไล ทางหลวงหมายเลข 222 กิโลเมตรที่ 102+526 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยว ภูทอก,หินสามวาฬ,น้ำตกเจ็ดสี,น้ำตกถ้ำพระ ฯลฯ

7.จังหวัดกำแพงเพชร 3 แห่ง
หมวดทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 453+076 (ขาออก) ตอน ปากแดง – นครชุม สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 476+553 (ขาเข้า) ตอน นครชุม – วังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยว อทุยานแห่งชาติคลองวังเจ้า,น้ำตกวังชมภู,น้ำตกเต่าดำ
หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทางหลวงหมายเลข 117 กิโลเมตรที่ 55+000 (ขาออก) ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยว อทุยานแห่งชาติแม่วงศ์ (ช่องเย็น),น้ำตกคลองลาน

8.จังหวัดตาก 6 แห่ง
หมวดทางหลวงบัวใต้ ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 511+826 ตอน วังเจ้า – ตาก
หมวดทางหลวงบัวใต้ ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 560+449 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานไม้กลายเป็นหินเขื่อนภูมิพล
หมวดทางหลวงแม่สอด ทางหลวงหมายเลข 12 กิโลเมตรที่ 33+621 ตอน กลางสะพานมิตรภาพ (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา สถานที่ท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อพะวอ,ล่องแก่งแม่ละเมา,เนินพิศวง,ตลาดริมเมย
หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทางหลวงหมายเลข 105 กิโลเมตรที่ 115+550 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา สถานที่ท่องเที่ยว วัดมงคลคิรีเขต(ครูบาลสร้อย),อุทยานแห่งชาติแม่เมย,ม่อนกิ่วลม
หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทางหลวงหมายเลข 1090 กิโลเมตรที่ 88+050 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยว จุดพักรถระหว่งทางน้ำตกทีลอซู,ทะเลหมอกดอยหัวหมด
หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทางหลวงหมายเลข 1090 กิโลเมตรที่ 88+050 ตอน อุ้มผาง – กะแง่ดี สถานที่ท่องเที่ยว ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู,ถ้ำตะโค๊ะบี้,ดอยวัดหมด,วัดโบสถ์ไม้สัก,วัดหนอง

9.จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
หมวดทางหลวงแม่สิน ทางหลวงหมายเลข 101 กิโลเมตรที่ 184+219 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน

10.จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทางหลวงหมายเลข 12 กิโลเมตรที่ 269+100 ตอน วังทอง – เข็กน้อย สถานที่ท่องเที่ยว ทุ่งแสลงหลวง

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 แห่ง
หมวดทางหลวงเขาค้อ ทางหลวงหมายเลข 2196 กิโลเมตรที่ 23+600 ตอน นางัว – ทุ่งเสมอ สถานที่ท่องเที่ยว พระตำหนักเขาค้อ,อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
หมวดทางหลวงวิเชียรบุรี ทางหลวงหมายเลข 21 กิโลเมตรที่ 125+403 ตอน ศรีเทพ – ซับสมอทอด สถานที่ท่องเที่ยว ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
หมวดทางหลวงภูกระดึง ทางหลวงหมายเลข201 กิโลเมตรที่ 266+737 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

12.จังหวัดเลย 2 แห่ง
หมวดทางหลวงปากชม ทางหลวงหมายเลข 211 กิโลเมตรที่ 148+350 ตอน ปากชม – เชียงคาน
หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข 2222 กิโลเมตรที่ 0+925 ตอน โขงเจียม – สะพือ สถานที่ท่องเที่ยว วัดถ้ำคูหาสวรรค์

13.จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
หมวดทางหลวงกันทรลักษณ์ ทางหลวงหมายเลข 211 กิโลเมตรที่ 59+900 ตอน แยกการช่าง – เชิงบันไดเขา สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตเขาพระวิหาร,ผามออีแดง,เขาพระวิหาร

14.จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง
หมวดทางหลวงไทรโยค ทางหลวงหมายเลข 232 กิโลเมตรที่ 116+574 (ขาออก กทม.) ตอน ยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกไทรโยกน้อย
หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 199+915 (ขาออก กทม.) สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกผาตาด

15.จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง
หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทางหลวงหมายเลข 3011 กิโลเมตรที่ 5+006 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ผ้าทอผาทั่ง,ต้นไม้ยักษ์,วัดถ้ำเขาวง,ถ้ำพุหวาย
หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ทางหลวงหมายเลข 3011 กิโลเมตรที่ 5+006 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ผ้าทอผาทั่ง,ต้นไม้ยักษ์,วัดถ้ำเขาวง,ถ้ำพุหวายศูนย์พัฒนาราษฎร์พื้นที่สูงสวนพฤษศาสตร์แก่นมะกรูด

16.จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
หมวดทางหลวงน้ำโสม ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น้ำซึม – โสกกล้า สถานที่ท่องเที่ยว วัดป่าภูก้อน,วัดป่านาคำน้อย

17.จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน น้ำพุ – เหมืองผาปกค้างคาว

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

เรื่องที่คุณอาจสนใจ


ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

347258

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

326  095

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

307  094

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

83

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

347257  347259

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

443218  059367  782552  165108  521355

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

030000  569662  820265  758112  729594

035010  167559  699988  408333  458572

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

013896  798070  460007  532157  422982

480425  760622  211398  483708  803109

298418  852775  861960  740707  348844

216512  556133  028192  972002  771321

612780  032989  917160  719163  529518

903896  533677  929531  999864  250779

097590  785262  155749  803425  732954

585714  093986  508286  002292  955927

614836  252903  269214  156815  693052

719742  559096  384246  291320  227181

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

063249  843676  375045  362377  397164

720824  434779  713674  760405  715599

912451  931873  426971  693774  796240

729518  429262  271579  599603  524831

461235  548132  734274  288586  574807

303634  587135  191863  335319  294426

953377  887108 742323 479405 175599

920600 291427  763959  344070  840943

546253  999435  554808  880841  735505

625824  305609  936329  901775  567979

591210  735233  323199  756815  177256

225502  841927  377456  205077  376236

494232  478867  822404  442545  638932

244383  844328  210731  891047  282215

198926  841358  078890  694350  492800

751435  013803  108471  034722  458045

257605  223090  652016  177496  764620

817746  899116  180780  271660  444626

627324  333671  043545  637388  208137

569746  931393  969794  189223  390155


เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th รองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบบริหารหนี้ (Debt Management System – DMS) เปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

2. ระบบการดำเนินคดีและบังคับคดี (Litigation and Enforcement Management System – LES) จะเปิดใช้งานภายในปี 2563

3. ระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System – LOS) จะเปิดให้กู้ยืมผ่านระบบในปีการศึกษา 2564

ขณะนี้ กองทุนได้เปิดใช้งานระบบบริหารหนี้ (DMS) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินกู้ ยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด หรือรายการชำระเงินย้อนหลังได้แบบ Real-time และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ค้ำประกันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้ำประกันตามสัญญาได้อีกด้วย โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยระบบบริหารหนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง “กยศ. Connect” และเว็บไซต์

การใช้งานระบบบริหารหนี้สำหรับผู้กู้ยืม มีดังนี้

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

*หมายเหตุ เข้าลงทะเบียนได้เฉพาะ

– ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้กับกองทุน

– ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

– ผู้ค้ำประกัน

การใช้งาน กยศ. Connect

การลงทะเบียน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วย

เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ

2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

3. ตั้งและยืนยันรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน เลือก ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางลงทะเบียนได้ด้วย เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง

กรณีเลือกเลขประจำตัวประชาชน

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ

2. หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ และสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน

3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ ยืนยัน และตั้งรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

การเข้าใช้งาน

1. สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้กู้ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ที่ได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

2. เลือกช่องทางยืนยันการเข้าใช้งาน เพื่อรับ OTP

3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ และเลือกถัดไป

4. ตั้งและยืนยัน PIN

ขอบคุณข้อมูลจาก : studentloan

 


ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

516967

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

876  882

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

625  565

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

64

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

516966  516968

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

292976  306962  271010  717506  882952

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

407422  216930  494318  795757  542338

436474  328213  613509  938138  134728

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

651521  590007  612343  677960  099713

975837  975419  165952  387394  454034

450702  563520  198127  577042  484468

660358  599709  167003  397768  302968

697891  495457  730551  365405  391667

829217  830589  972308  198985  652241

699827  782344  340877  194431  465818

177811  414022  646928  646865  828884

496138  093636  100730  321637  210111

089303  300674  636127  579721  044879

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

968674  840207  511848  661848  993588

244417  090551  495484  854682  739138

011067  547083  812686  511828  606607

976244  726040  470109  025477  368029

346174  550447  066868  455094  244169

118481  118650  777068  335831  388199

625767  345614  500316  166762  300993

860342  217071  824181  128048  912810

151015  619135  035852  772461  623187

052257  413752  335311  271246  192458

189834  223835  874433  682496  248097

040718  219287  462235  555090  199623

121528  749040  022205  657924  880309

047005  033740  067273  570862  403761

034887  359228  300393  745152  200485

041263  803455  318555  822111  308071

163960  089979  321743  454301  500610

391178  510733  390080  794620  224360

010840  743365  268541  004473  307807

375930  644394  282179  537065  197191